Hrad Lednica

Živé kosačky

Cieľom tohto projektu je vybudovanie náučného chodníka v prírodnej rezervácií Lednické bralá spoločne aj s ukážkou ako malé stádo kôz a oviec dokáže vypásať zarastené lúky a obnoviť tak tradíciu udržiavania lúk a chovu hospodárskych zvierat na vidieku. Mladí ľudia si budú môcť vyskúšať stať na sa niekoľko dní farmárom.


 

Čítať ďalej: Živé kosačky

Experimentálna výroba keramiky v hradnej keramickej dielni

Zámerom projektu je pomocou zábavnej formy ukázať a naučiť ako sa vyrábala keramika v stredoveku a zoznámiť deti a mládež s jej výrobou. Výuku výroby keramiky povedú skúsení odborníci. Deti a mládež si budú môcť
vyskúšať stredoveký spôsob výroby keramiky, ako aj praveký a taktiež keramiku spoločne vypálime. Súčasťou projektu budú aj prednášky odborníkov zameraných na skúmanie výroby keramiky, ktorí budú približovať hravou formou vývoj keramiky pomocou prednášok.

Čítať ďalej: Experimentálna výroba keramiky v hradnej keramickej dielni

Letné archeologické praktikum - zaniknutý kostol v Lednici 2013

Cieľom je zdokumentovať pôvodné historické nivelety nielen kostola ale aj okolitého terénu a potvrdiť ohradný múr  gotického kostola, ktorý leží pri hrade Lednica. Zároveň archeologickým a architektonickým výskumom upresniť datovanie kostola a získať tak nové informácie o histórií tejto významnej lokality.Zároveň chceme pripraviť návrh na jeho konzerváciu a prezentáciu.

 

Čítať ďalej: Letné archeologické praktikum - zaniknutý kostol v Lednici 2013

Hrad Lednica 2013

V roku 2013 je naším zámerom dokončiť rozrobené časti východného paláca - severný múr, priečku medzi mestnosťami a obnoviť deštruovaný záklenok a klenbu. Radi by sme tiež pokročili v obnove obytnej veže, ktorá je pre nás na hrade asi najväčšou výzvou. 

 

Čítať ďalej: Hrad Lednica 2013

Kostol Haluzice 2013 - výskum a workshop zameraný na drevený šindlel

Zámerov projektu je spracovanie architektonicko - historického výskumu objektu kostola, ktorý sa po 45 rokoch od konzervácie začína opätovne rozpadať. Cieľom toho výskumu bude navrhnúť optimálnu konzerváciu pamiatky pomocou tradičných technológií a opravu nevhodne zakonzervovaných častí kostolíka. Druhý cieľom projektu je vymeniť schátrané prestrešenie na bránovej veži(zvonici), ktoré je už nefunkčné a dochádza k zatekaniu do interiéru. Práce by sme realizovali formou workshopu, ktorý budú viesť majstri zo Zamaguria, obce Osturňa, v mesiacoch máj - september 2013.

Čítať ďalej: Kostol Haluzice 2013 - výskum a workshop zameraný na drevený šindlel

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: