Hrad Lednica

Pripravujeme: Elektronický sprievodca po pamiatkach Slovenska 2013

Projekt je zameraný na sprístupnenie informácií o približne 25 - 30 objektoch (väčšinou členov združenia právnických osôb Zachráňme hrady), prevažne zrúcanín hradov, s využitím moderných technológii pre širokú laickú verejnosť. Projekt má za cieľ otvoriť a zatraktívniť tieto objekty turistom. Umožniť im nazrieť do ich minulosti a získať množstvo zaujímavých informácií bez živého sprievodcu. Táto nová služba by mala nasledovne pritiahnuť nových návštevníkov. 
 
Samotné fungovanie systému bude prostredníctvom tzv. QR kódov (čiarové kódy), ktoré návštevník prostredníctvom svojho mobilného zariadenia načíta a otvorí sa mu informácia v pripravovanej aplikácii. Samotnú databázu budú napĺňať jednotliví členovia zduženia Zachráňme hrady za svoje objekty na základe návodu, ktorý im bude sprostredkovaný programátorom a zadávateľom projektu. 
QR kód www.hradlednica.sk
 
Termín realizácie: apríl - december 2013
Predpokladaný rozpočet projektu: 5200€ 

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: