Hrad Lednica

Konference Památková péče v občanské společnosti ...

Ve středu 18. dubna jsme se zúčastnili prvního dne konference „Památková péče v občanské společnosti“, jejíž druhý ročník pořádalo občanské sdružení Polypeje v příjemném, byť trochu studeném prostředí na zámku v Rosicích u Brna.

Celkem pozorně jsme vyslechli celý blok referátů. Ing.arch. Josef Hrabec přednesl příspěvek na téma „Památková péče na FA VUT v Brně“. Prezentoval práci studentů architektury na zadáních týkajících se památkových objektů i městských zón (např. Pohořelice, Nové Hrady...). V diskusi zodpovězená otázka na dotaz Miloše Solaře, jak je tedy prakticky prováděna výuka památkové péče na FA VUT, ukázala, že by bylo nejspíše třeba výuku rozšířit, abychom mohli v budoucnu očekávat příchod nové „poučené“ generace architektů, kteří by byli schopni porozumět historickým stavbám v jednotlivostech i celku, urbanismu a skloubit je s požadavky investorů…Miloš Solař v referátu „K otázce rekonstrukcí v památkové péči“ hovořil o re-konstrukcích. Oprávněných a neoprávněných, zdařilých a nezdařilých, obhajitelných a neobhajitelných (s jeho názorem v této věci, tak jak byla prezentována nelze než souhlasit). Peter Martinisko z Historicko-Astronomickej Spoločnosti informoval o peripetiích spojených se záchranou hradu Lednica („História a súčasnosť hradu Lednica“).Odpolední blok začal příspěvkem doc. Dr. Ing. Václav Liška předsedy spolku Svatobor – „Slavín – rekonstrukce hrobky – Národní kulturní památky“. Následovala Hana Hlubučková, která v rámci svého referátu věnovanému marketingu cestovního ruchu v Českém ráji představila široké spektrum možností využití tématiky památkové péče, které je turistům nabízeno („Hrady českého ráje – marketing cestovního ruchu“) Z trošku jiného soudku bylo vystoupení Petra Holobrádka z Klubu vojenské historie v Břeclavi zabývající se údržbou a rekonstrukcí dvou objektů LO a doprovodných reálií ze sklonku první republiky v areálu Pohanska u Břeclavi („Pohraniční opevnění z let 1935-1938 na Břeclavsku“. Při sledování činnosti VHK militaristovo srdce pookřeje.Závěr obstarali hradologové ze Zlína - Radim Vrla („O spolupráci při záchraně ohrožených památek Zlínského kaje“) a Jiří Kohoutek („Spolupráce s veřejností při průzkumu a ochraně významných památek hradní architektury Zlínského kraje“). Radim Vrla pohovořil o přírodních katastrofách a vandalismu, který doléhá i na hradní zříceniny a napomáhá je archeologizovat více než je záhodno. Jiří Kohoutek představil svou dlouhodobou práci spojenou mimo jiné s výzkumem a rehabilitací Brumova a Lukova. První hrad již je dorealizován, druhý téměř (dle slov přednášejícího, do dvou let…).

Ke konferenci byl připraven sborník obsahující všechny přednesené příspěvky.Petr Svoboda za pořadatele omluvil nepřítomnost běloruských kolegů Dr. Aliaksandra Aheyeua a Dr. Igora Pushkina, kterým lukašenkův režim neumožnil vycestovat na „západ“. Velmi zasvěceně potom přítomné seznámil se stavem památkové péče v Bělorusku. Zkušenosti získal na jednom ze seminářů organizovaných v Bělorusku nadací Člověk v tísni, jehož se zúčastnil. Připomněl tak mimo jiné i naši vlastní situaci ve vztahu k „západu“ před rokem 1989 (jistě to nebylo takové jako v Bělorusku, ale bylo…).

čtvrtek 19. 4. 2007 – David Merta –

branapamatek.cz/polypeje
rosice.branapamatek.cz
www.clovekvtisni.cz
www.archaiabrno.org

 Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: