Hrad Lednica

Tajomná hradná pivnica

V dňoch 2.10. - 4. 10. 2009 sa uskutočnil na hrade  Lednica workshop s cieľom vytvoriť rekonštrukciu  podlahy v hradnej pivnici, ktorý podporila nadácia Konto Orange.

 Súčasťou stretnutia bol návrh optimálneho spôsobu zastrešenia otvoreného prvého poschodia. Zrážky v jesenných a zimných mesiacoch by totiž mohli ohroziť kvalitu realizovaných rekonštrukčných prác. Workshop a práce na hrade boli zahájené v sobotu ráno. Témou tohto dňa bolo zhodnotiť dosiahnuté práce a posúdiť použitú metodiku práce. Súčasne sa realizovalo položenie drevenej podlahy. V sobotu večer prebehla  prezentácia stavu projektu „Památky moravsko - slovenského pomezí“. Cieľom bolo zoznámiť  odbornú i laickú verejnosť s doterajším  priebehom projektu i vytvoriť dialóg s témou „Čo s pamiatkami v 21. storočí“. Problematika zastrešenia otvoreného priestoru nad pivnicou a jeho optimálna realizácia bola riešená v nedeľu.  Účastníci sa zhodli na dočasnom kombinovanom spôsobe  zastrešenia otvorených priestorov, s tým, že nie je možné  vytvoriť univerzálnu šablónu použiteľnú v rôznych historických stavbách.

Zo stretnutia vyplynulo niekoľko záverov:

  • Je dôležité pomocou dialógu odborníkov a laikov definovať budúcnosť pamiatok
  • Spôsob obnovy kultúrnej pamiatky je závislý na miestnom prostredí a spolupráci s organizáciami v regióne
  • Pri  oprave pamiatky je dôležité vypracovať pre každý krok rekonštrukcie plánovaný postup s optimálnou metodikou a uvedeným technologickým postupom a klásť dôraz na reverzibilnosť prác.

 

 

Vykládka dreva na nádvorí

A hranoly pekne do hradu...

 

Trocha oddychu...

 


trocha kultúry..
 

Nová podlaha v pivnici... 

 

 a už len strechu :)

 

Hotovooo:) 

 

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: