Hrad Lednica

Pozvánka na hrad Lednica

Historicko - Astronomická Spoločnosť
Krajský pamiatkový úrad Trenčín
Obecný úrad Lednica


Vás pri príležitosti osláv dňa Európskeho
kultúrneho dedičstva

v duchu hesla: “Lepšie ako byť dôležitým, je byť užitočným.”

srdečne pozývajú na pracovné podujatie, ktoré sa
uskutoční dňa 18.9.2009 na hrade Lednica.
Stretneme sa o 10,00 na parkovisku pod hradom

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: