Hrad Lednica

Vecné vyhodnotenie projektu Zub času 2010

Stav pred začatím projektu

Časť nádvoria, ktorá sa ako jediná zachovala nad terajšou úrovňou terénu sa nachádzala v kriticko havarijnom stave nakoľko boli vypadané líca muriva, časť jadra muriva a existovala len veľmi malá časť nárožia. Pri deštrukcií tento časti hradu by boli bezprostredne ohrozené aj domy v obci.

Ciele projektu

 

• vďaka spolupráci mladých ľudí s odborníkmi zachrániť posledné zvyšky nádvoria hradu Lednica a zároveň zabrániť ich pádu na obývané domy

• ukážka technológií obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok – dopĺňanie poškodených murív, oprava nároží, prešpárovanie poškodeného líca, ...

• Aktivizovať obyvateľov obce Lednica a okolitých obcí v záujme o záchrany hradu Lednica a občianskej angažovanosti všeobecne.

 

Realizácia projektu:

Celkový projekt sa skladal s niekoľkých etáp:

- výber dodávateľov a termínov aktivít;

- stavba lešenia;

- dovoz a príprava materiálov;

- práce na objekte.

 Samotné práca na objekte pozostávali zo začistenia muriva a odstránenia voľných kameňov, založenia nového líca a nárožia. Postupne sa vymurovali nové líca, vypĺňalo jadro muriva a domurovalo s pomocou dobrovoľníkov celé nárožie. Vďaka tomuto zásahu sa podarilo túto časť hradu aspoň načas zakonzervovať a zachrániť.

Viac foto nájdete TU.

 

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: