Hrad Lednica

Statické zabezpečenie a konzervácia severného múru na hrade Lednica 2010

Akcia pozostávala z nasledovných krokov:

Začistenie koruny

- pozostávalo z rozobratia uvoľnených kameňov, odstránenia krovín a začistenia koruny od sute; Nadmurovanie a konzervácia koruny

 - nadmurovanie ochranných vrstiev a domurovanie chýbajúceho líca muriva v korune;

Začistenie päty múru

- začistenie asi 1,2 suťového závalu z múru (kamene, omietka, hlina) v dĺžke 8m;

Vymurovanie základu vonkajšieho líca múru

- zasekanie nového lôžka pre murivo a založenie základu vonkajšieho líca;

Vymurovanie vonkajšieho líca + podchytenie poškodených úsekov muriva

- vymurovanie vonkajšieho líca a drobných kavern v jadre múru, podchytenie previsov muriva v dosahu lešenia;

Preškárovanie vonkajšieho a vnútorného líca muriva

- takmer kompletné preškárovanie líc, v prípade veľkých špár doplnenie drobným kamenivom a maltou.

Viac foto nájdete TU.

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: