Hrad Lednica

Prevádzkový poriadok


Prevádzka: Hrad Lednica
Vlastník: Historicko – Astronomická Spoločnosť ( HAS ), Obec Lednica

Kontakt: Peter Martinisko 0905 645 523, kastelan(@)hradlednica.sk
Martin Mönich 0908 394 002, msgcm(@)msgcm.skOtváracia doba: 1.5. – 30.9. Sobota od 10:00 do 16:30 hod. ( prípadne podľa dohody na hore uvedených kontaktoch )Návštevníci uplatňujúci si právo na zľavnené poplatky, sú povinní svoje právo bez vyzvania vopred preukázať.

CENNÍK: režijný poplatok:

Dospelí.................................................................... 1,00€ / 30,13 Sk
Deti od 15.rokov a študenti VŠ................................... 0,50€ / 15,06 Sk
Deti do 15.rokov....................................................... zadarmo
ZŤP, Dôchodcovia nad 70 rokov.................................. zadarmo

Mimo otváraciu dobu......režijný poplatok + 5€ / 150,63 Sk

Občania Lednice majú po preukázaní sa hodnoverným dokladom vstup do areálu hradu ZDARMA!


Vybrané finančné prostriedky sú použité na rekonštrukciu hradu a činnosť občianskeho združenia HAS.

V AREÁLI HRADU JE MOŽNÉ (DOVOLENÉ):

• Bezplatne parkovať bicykle v stojane (za bicykle prevádzkovateľ nezodpovedá!)
• Zakúpiť upomienkové predmety
• Vodiť psov, ale iba na vodítku a s náhubkom, pričom psovod je zodpovedný za prípadné škody spôsobené zvieraťom


V AREÁLI HRADU NIE JE MOŽNÉ (ZAKÁZANÉ):

• Vstupovať svojvoľne do práve rekonštruovaných častí hradu
• Vstupovať motorovým vozidlom
• Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať NKP
• Vybočovať z chodníka vyznačeného na plániku
• Porušovať pravidlá a upozornenia obsluhy
• Zakladať oheň
• Odhadzovať odpadky
• Kopať, úmyselne vyhľadávať a zbierať predmety, rastliny...
• Hádzať kamene a akékoľvek predmety z hradu, prípadne dole svahom

SÚČASŤOU POPLATKOV NIE JE ÚRAZOVÉ POISTENIE!!!

Upozorňujeme návštevníkov hradu, že sa nachádzajú v CHKO a NKP, preto by mali dodržiavať nariadenia podľa zákona č. 543/2002 prípadne č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších úprav, inak sa dopustia priestupku!!!
Ceny prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: