Hrad Lednica

Príbeh obyčajného schodiska

Po malých krokoch, sa nám za 9 rokov podarilo objaviť, preskúmať a zrekonštruovať schodisko do západného paláca. Naším cieľom ho je v budúcnosti preklenúť a zastrešiť, čo však bude náročné - čaká nás najskôr konzervácia vonkajšieho palácového múru. Ako sa postupovali a ako sa nám darilo pri tomto schodisku si môžete pozrieť v pokračovaní článku na fotografiách. Práce nám v pribehu rokov pomohli zabezpečiť: Nadačný fond Slovak Telekom v Nadácií Pontis, Trenčiansky samosprávny kraj, Johnsons Controls, Ministerstvo kultúry SR a Vaše 2% z dane. Poďakovanie patrí aj všetkým dobrovoľníkom.


Fotka datovaná okolo roku 1996-1998. Nad schodiskom sa nachádza obrovská kaverna,
ktorá ak by sa vyplnila nenastal by pád odhadom 60m3 muriva... 


Prvá známa fotka miesta v našom archíve je z roku 2004. 


Ostal tam portál? V roku 2008 počas Letného archeologického praktika sme vytýčili prvú sondu.


Postupne sa nám začali ukazovať murivá, či kapsy po trámoch. Bohužiaľ z  dreva neostalo nič.
Na výskum dohliada Mgr. Mlynka ešte ako zamestnanec KPU Trenčín.


2008 - po ukončení Letného archeologické praktika. 


2009 - Počas archeologického výskumu PU SR sme konečne odkryli celý portál. V roku 2010 sme zamerali kapsy,
zakúpili dubové stupne za cca.655€ a umiestnili ich do tunela, aby nám vyschli.


V roku 2011 sme zvyšky schodiska preskúmali...


..dokonale. Pár črepov a zlomený kľúčik.


Po preskúmaní nás čakalo zasypanie sond a zazimovanie (2011).


Počas leta 2012 sme s dobrovoľníkmi postupne schodiskové stupne narezali, namorili a začali osádzať.


Prisypali prah portálu, aby sa neschodil..


Pohľad na ukončenú obnovu schodiska koncom roka 2012. 

O tom aký príbeh budeme písať o rok môžete rozhodnúť VY!  
Pomôžte nám pri obnove hradu Lednica a darujte nám 2% z dane.


Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: