Hrad Lednica

2012: Práce na hrade - Východný palác

Východný palác, severná stena II. etapa

Jedná sa o záchranu – domurovanie líca muriva a zastabilizovanie východného paláca, ktorého  časť vplyvom viacerých porúch sa v rokoch 2006 - 2011 zrútila do obce Lednica a momentálne sa nachádza v havarijnom stave. Bez zastabilizovania tejto časti obvodového múru hrozí jeho skoré zrútenie a súčasne destabilizovanie celého severo-východného traktu hradu, ktorý bude potom nevyhnutné sanovať za niekoľkonásobne väčších nákladov, nakoľko pod hradom sa nachádzajú domy, ktoré to bezprostredne ohrozuje. Jedná sa o zásah, ktorý zachráni severný palác a o značnú dobu predĺži životnosť hradu Lednica.

Rozpočet zahŕňa:

-  náročnú dopravu materiálom cez vstupný barbakán a 11m tunel do paláca,

 -  demontáž lešenia pomocou horolezcov (lešenie má základ  12m nad terénom a vysoké je cca 12m),

-  vyčistenie muriva od sute, začistenie základu muriva a prípravu na murovanie,

-  čiastočné rozobratie a vymurovanie cca. 15m3 muriva

- vymurovanie kavern v rozsahu 4m3.

 - preškárovanie líc murív do 180m2.

Pohľad na severnú stenu východného paláca po čiastočnej konzervácií (2011)

 

Červená farba vyznačuje rozpadnutú korunu, žltá líca muriva, ktoré je nevyhnutné preškárovať.

Predpokladaný rozpočet zásahu: 16 698€. 

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: