Hrad Lednica

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2011 na hrade Lednica

Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s Historicko-Astronomickou Spoločnosťou,

si Vás v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2011,

dovoľujú pozvať na pracovné podujatie OBNOVA HRADU LEDNICA

23. septembra 2011 o 10 hod. na nádvorí hradu Lednica.

„Lepšie ako byť dôležitým, je byť užitočným“

Pozvánka 

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: