Hrad Lednica

Práce na hrade v roku 2011 - severný palác

Severný  palác

Malo by sa jednáť o záchranu – domurovanie líca muriva a zastabilizovanie severného paláca, ktorého  časť vplyvom viacerých porúch  v rokoch 2006 - 2008 zrútila do obce Lednica a momentálne sa nachádza v kriticko-havarijnom stave. Bez zastabilizovania tejto časti obvodového múru hrozí jeho skoré zrútenie a súčasne destabilizovanie celého severného traktu hradu, ktorý bude potom nevyhnutné sanovať za niekoľkonásobne väčších nákladov, nakoľko pod hradom sa nachádzajú domy, ktoré to bezprostredne ohrozuje. Jedná sa o zásah, ktorý zachráni severný palác a o značnú dobu predĺži životnosť hradu Lednica.

 

 

Obr. 1 Červená farba vyznačuje obnovené murivá, žltá líca muriva, ktoré je nevyhnutné preškárovať.

 

Obr. 2 Vyznačenie zásahu, červená vyznačuje nové murivo - vrátane kavern, žltá murivá, ktoré bude nevyhnutné rozobrať a nanovo vymurovať, zelená koruny murív, ktoré je nevyhnutné rozobrať a namurovať nanovo.

Predpokladaný rozpočet zásahu: 26.449 € 

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: